bóng cầu vồng thực hành golf cho người mới

Color
1 set/5 pc xanh
  • Loại bóng Thực hành
  • Kích thước: 4-5cm
  • Độ xa của bóng khi tác động khoảng 40m
  • Chất liệu xốp, không gây nguy hiểm với vật xung quanh, không làm vỡ kính hoặc va chạm gây hỏng vỡ, vì trọng lượng khá nhẹ.
  • Màu sắc được phối hình cầu vồng, nền bóng xanh da trời máy mắt, dễ phát hiện điểm rơi bóng
 

Subscribe

Exit Intent Popup