Sale

Golf đánh dấu loại đồng hồ đánh dấu được thực hiện tại Nhật Bản LITE (G-110)

Phân loại màu sắc
 • Thương hiệu: LiTE
 • Loại màu: 020 màu trắng 08
  • Phân loại màu: 020 màu trắng 080 màu đen

  Golf ghi điểm

  Số lượng ảnh: 0-9 / 0-99)

   

                                        

   

    Thương hiệu: LITE Nhật Bản

    Nơi xuất xứ: Nhật Bản

    Thông số kỹ thuật: 30 X 45 MM

    Cực: 0-10

              00-99

   

   

   

   

   

   

  0 màu đen
 

Subscribe